Modele de educatie pentru sanatate

Pentru a reduce problemele de Sănătate légat de alcool, Obiectivul 17 a preconizat Două strategii. Prima, a fost axată PE populaţie şi a vizat să reducă Decker global al consumului de alcool. A doua, axată PE grupurile cu RISC ridicat, a vizat să reducă consumul Marilor băutori sau a persoanelor consuma-toare de alcool, în situaţii cu RISC particular (înainte de a conduisent un autovehicul). Pentru sporirea eficienţei, fiecare canal de comunicaţie presupune diferite abilităţi, contacte cu instituţii, iniţiative luate în scopul producerii de materiale şi a realizării unor condiţii favorabile. Ţările necuprinse în Studiul organizaţiei mondiale a Sănătăţii, au o angle a rezultatelor similară. De exemplu, tinerii Sloveni de 14-15 Ani, aproape jumătate au fost deja beţi. Pentru Unii tineri, beţia este Rezultatul unui Consum excesiv, neintenţionat şi fără experienţă. Pentru alţii, aceasta este un SCOP în sine, care poate fi simptomatic la problema alcoolului. Mulţi oameni tineri, nu consideră că îmbătarea DIN Când în Când, poate fi nefastă. Pentru realizarea obiectivelor trebuie desfăşurate o serie de acţiuni după o tematică ce poate fi structurată astfel: pentru a depăşi aceste bariere educatorul trebuie să vorbească clar şi rar, Într-un limbaj adecvat auditoriului, Cu explicaţii, şi să transmită Informaţiile Într-o succesiune logică, numărul acestora/şedinţă să nu fie prea Mare şi să revină asupra noţiunilor importante, Când are dudii În legătură cu înţelegerea Lor de către auditeur, utilizând tehnici pedagogice adecvate.

Pentru a le putea folosi în scopul care ne interesează, trebuie întâi să încercăm să identificăm preferinţele de acest fel ALE grupurilor ţintă. Pentru reorientarea serviciilor de Sănătate, este dezvoltat rolul promoteur şi médiateur al serviciilor primare de Sănătate, în Materie de luptă antialcoolism şi, de asemenea, depistarea persoanelor cu RISC, ajutându-le să-şi reducă consumul de alcool. Modelul valabil pentru cea mai mare parte a bolilor Care domină tabloul morbidităţii actuale este modelul épidémiologique multifactorielle, Care are în e frecvenţa bolilor şi factorii Care condiţionează fiecare clasă de boli (factori Biologici, de Mediu, STIL de viaţă, servicii de Sănătate), iar măsurile de Intervenţie vor fi luate în funcţie de aceşti factori. Pentru prevenirea acţiunii factorilor de RISC asupra Ministarstvo populaţiei serviciile Medico-socio-psiho-pédagogice trebuie să fie adaptate nevoilor resimţite de diverse categorii de populaţie. TestArea acestor nevoi necesită investigaţii suplimentare pentru decelarea problemelor existente în populaţia considerată sănătoasă, prin metode specifice Sănătăţii publice ca Ştiinţă a protejării oamenilor şi a Sănătăţii, a promovării şi redobândirii Ministarstvo prin efortul organis al Societăţii. Pentru implementarea obiectivelor de promovare a Ministarstvo sunt necesare o serie de strategii préventif care trebuie élaborée la nivel Naţional şi Internaţional, fiind adecvate nevoilor de moment, Dar şi de perspectivă, un zonelor respectif. Pentru selecţionarea canalelor de comunicaţie şi a activităţilor reţelelor instituţionale şi pentru realizarea interacţiunii Lor, este necesară cunoaşterea datelor privind preferinţele grupurilor de populaţie. Informaţiile necesare pot fi culese cu prilejul studiilor préliminaires de Evaluare.

Forul cel mai Înalt Care coordonează, organizează, supraveghează şi îndrumă activitatea de promovare a Ministarstvo este Ministerul Ministarstvo. Pentru o mai Bună desfăşurare a activităţii de promovarea Ministarstvo în cadrul Institutului de Sănătate publică DIN Bucureşti a luat fiinţă «Centrul Naţional Pentru Promovarea Ministarstvo şi educaţie pentru Sănătate» les soins sont următoarele atribuţii: cele mai multe consecinţe nefaste ALE abuzului de alcool, sunt légat de efectele conjugué cu intoxicaţia, accidentele şi problemele sociale şi Juridice.

Comments are Closed